Jakie rozróżniamy psychoterapie?

Autor: | Opublikowane w Zdrowie Brak komentarzy

Generalnie, psychoterapia nie jest pojęciem jednolitym, gdyż odnosi się do wielu różnych czynności i form pomocy. Rzecz w tym, że istnieje mnóstwo typów psychoterapii prowadzonych przez posiadających bardzo odmienne umiejętności psychoterapeutów.

Pierwsza szkoła psychoterapii w Warszawie

Niewątpliwe, za pierwszą stosowaną na szeroką skalę psychoterapię należy uznać psychoanalizę. Kiedyś, byłą to właściwie jedyna psychoterapia. Obecnie, psychoanaliza straciła już nieco na znaczeniu, choć wciąż wiele osób chętnie korzysta z pomocy psychoanalityków.

Praca psychoterapeuty psychoanalitycznego, nazywanego dziś częściej psychodynamicznym, polega przede wszystkim na słuchaniu pacjenta i analizowaniu jego wypowiedzi, w których ukryte mają być jego pragnienia, wyparcia i wszelkie inne źródła problemów. Psychoterepeuta psychodynamiczny próbuje wydobyć od pacjenta wszystko co istotne, uświadomić go o jego ukrytych pragnieniach, aby ostatecznie pomóc mu się z nimi uporać.

W środowisku psychologicznym od lat trwa dyskusja na temat skuteczności tego typu terapii. Nie brakuje sceptyków wskazujących na brak dostatecznej ilości dowodów na jej działanie. Nie mniej jednak, wydaje się, ze dowodem na jej skuteczność jest chociażby to, że psychoanaliza istnieje od bardzo dawna i wciąż znajdują się na nią chętni, gotowi zapłacić czasem bardzo duże pieniądze.

Terapia behawioralna

Innym typem psychoterapii jest tak zwana psychoterapiahttp://www.strefazmiany.pl/ behawioralna. Niewątpliwie, budzi ona mniej kontrowersji, gdyż jej działanie jest bardziej wymierne. Terapia tego typu znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu lęków i fobii. Odbywa się to przez wykorzystanie mechanizmów warunkowania.

Niemniej jednak, psychoterapia behawioralna również nie jest idealna, gdyż psychoterapeuta behawioralny ma bardzo ograniczone możliwości jeśli chodzi o walkę z innymi zaburzeniami niż lęki i fobie. Jednakże, psychoterapeuci znaleźli sposób na poradzenie sobie z tym problemem poprzez połączenie dwóch form psychoterapii, a mianowicie psychoterapii behawioralnej i poznawczej.

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny oprócz wykorzystywania mechanizmów warunkowania rozmawia również z pacjentem i próbuje nieco zmodyfikować jego schematy poznawcze, które decydują o sposobie postrzegania świata.