Kim jest i co robi trener personalny?

Autor: | Opublikowane w Uroda info Brak komentarzy

Trener personalny pomaga klientom w osiągnięciu celów fitness poprzez ćwiczenia kardio, trening siłowy i ćwiczenia rozciągające oraz uelastyczniające. Ci specjaliści mogą pracować w sali gimnastycznej, na siłowni, studiu jogi lub pilatesu bądź też z klientem w domu. Osobisty trener pracuje indywidualnie z klientami w celu spersonalizowania planów fitness, motywując ich do poprawy wyników oraz opracowując najbardziej efektywny dla nich plan ćwiczeniowy, uwzględniający różne czynniki zdrowotne.

Ocena potrzeb klienta

Trener personalny współpracuje z klientem, aby określić tryb ćwiczeń, który będzie najbardziej skuteczny i pomoże mu osiągnąć cele. Oznacza to, że trener musi ocenić klienta pod kątem aktualnego poziomu sprawności, biorąc pod uwagę budowę ciała i stan zdrowia, tabela dostępna na: http://bodyactive.eu/trener-personalny/. Czasem trenerzy osobiście oferują porady w zakresie diet i wyborów na temat stylu życia, a także tworzą plan ćwiczeń. Osobisty trener sprawdza, czy klient prawidłowo wykonuje ćwiczenia i proponuje korekty. Trener personalny powinien być w stanie odpowiednio przedstawić techniki ćwiczeń klientowi. Trener nie tylko sprawdza prawidłową formę klienta, ale również określa odpowiedni poziom wysiłku w celu czerpania maksymalnych korzyści z ćwiczenia.

Monitorowanie postępów

Osobisty trener fitness może w większym stopniu skupić się na potrzebach jednostki niż instruktor prowadzący całą grupę. Dzięki temu potrafi mierzyć cele związane z zdolnością klienta do zwiększenia liczby powtórzeń danej procedury i może monitorować statystyki, takie jak utrata masy ciała czy wzrost masy mięśniowej. Jeśli klient nie widzi pożądanych wyników z programu szkoleniowego, zadaniem trenera osobistego jest dokonywanie korekt w planie ćwiczeniowym. Rolą trenera personalnego jest również zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Jeśli jednak zdarzy się wypadek lub sytuacja awaryjna, trener osobisty musi mieć umiejętność zaoferowania pierwszej pomocy swojemu klientowi. Trenerzy powinni też być przygotowani do radzenia sobie ze skurczami mięśni oraz urazami. Osobisty trener powinien znać podstawowe techniki masażu, a także wiedzieć, jak stosować taśmę i gazę do mięśni, aby zminimalizować obrażenia.